گروه تدارکات صنعتی سپاهان تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره های صنعتی و ساختمانی و طراحی و تولید انواع قطعات صنعتی موردنیاز صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته عضو وندور لیست وزارت نفت(AVL)

خدمات ما

تدارکات صنعتی سپاهان عضو وندور لیست مورد تایید صنایع پتروشیمی و وزارت نفت(AVL) تولید انواع پیچ و مهره و گریتینگ و قطعات صنعتی