گروه تدارکات صنعتی سپاهان تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره های صنعتی و ساختمانی و طراحی و تولید انواع قطعات صنعتی موردنیاز صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و صنایع وابسته عضو وندور لیست وزارت نفت(AVL)

المان پست اسلایدر

پیچ و مهره در صنعت پتروشیمی

پیچ و مهره در صنعت پتروشیمی

طراح و تولید کننده انواع مخازن

طراح و تولید کننده انواع مخازن

گریتینگ(Grating) شبکه‌های مشبک فلزی 

گریتینگ(Grating) شبکه‌های مشبک فلزی 

شمش چدن چیست؟

شمش چدن چیست؟

شمش فولادی 5SP چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

شمش فولادی 5SP چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

استادبولت(stud bolt) چیست؟

استادبولت(stud bolt) چیست؟

پیچ و مهره در صنعت پتروشیمی

پیچ و مهره در صنعت پتروشیمی

طراح و تولید کننده انواع مخازن

طراح و تولید کننده انواع مخازن

گریتینگ(Grating) شبکه‌های مشبک فلزی 

گریتینگ(Grating) شبکه‌های مشبک فلزی 

شمش چدن چیست؟

شمش چدن چیست؟

شمش فولادی 5SP چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

شمش فولادی 5SP چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

استادبولت(stud bolt) چیست؟

استادبولت(stud bolt) چیست؟

پیچ و مهره در صنعت پتروشیمی

پیچ و مهره در صنعت پتروشیمی

طراح و تولید کننده انواع مخازن

طراح و تولید کننده انواع مخازن

گریتینگ(Grating) شبکه‌های مشبک فلزی 

گریتینگ(Grating) شبکه‌های مشبک فلزی 

شمش چدن چیست؟

شمش چدن چیست؟

شمش فولادی 5SP چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

شمش فولادی 5SP چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

استادبولت(stud bolt) چیست؟

استادبولت(stud bolt) چیست؟